Loading...
 
Home  |  Press Room  |  Strategic Planning

Press Room

Strategic Planning

Στρατηγικό Σχέδιο Υπηρεσίας Εμπορίου 2023-2025

ΣΤΟΧΟΣ 4 (Σ4): ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Στα πλαίσια επίτευξης των στόχων του ΥΕΕΒ, σχεδιάστηκε και υλοποιείται από την Υπηρεσία Εμπορίου η πολιτική για στήριξη και περαιτέρω ανάπτυξη των εξαγωγών προϊόντων και υπηρεσιών και για βελτίωση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, με στόχο την ενίσχυση της οικονομίας της χώρας και της ευημερίας του συνόλου των πολιτών.

Προς υλοποίηση των στόχων της, η Υπηρεσία Εμπορίου διαχειρίζεται προγράμματα και δράσεις τα οποία αποσκοπούν στην υποβοήθηση και στήριξη των επιχειρήσεων προς αύξηση και διαφοροποίηση των κυπριακών εξαγωγών. Στις κυριότερες δράσεις της Υπηρεσίας περιλαμβάνονται:

-    Η προώθηση των εξαγωγών γεωργικών και βιομηχανικών προϊόντων.

-    Η προβολή και προώθηση της Κύπρου ως κέντρου διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών.

Οι δράσεις αυτές υλοποιούνται από την Υπηρεσία Εμπορίου και μέσω των 16 Εμπορικών Κέντρων τα οποία εδρεύουν σε Αθήνα, Βαρσοβία, Βερολίνο, Βηρυτό, Βιέννη, Κάιρο, Λονδίνο, Μόσχα, Νέα Υόρκη, Νέο Δελχί, Ντουμπάι, Παρίσι, Πεκίνο, Τελ Αβίβ, Τεχεράνη και Τόκιο και καλύπτουν 44 χώρες.

Όπως αναδεικνύεται από τις στατιστικές, η πορεία των κυπριακών εξαγωγών την τελευταία πενταετία είναι ανοδική. Με τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και την ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, οι προοπτικές είναι ακόμη μεγαλύτερες.

Ανακάμπτοντας από την περίοδο της πανδημίας Covid-19, η οποία έχει επηρεάσει αρνητικά το διεθνές εμπόριο και συνακόλουθα τις στατιστικές εξωτερικού εμπορίου, τα κυριότερα εξαγωγικά προϊόντα της Κύπρου παραμένουν και για το 2021 τα πετρελαιοειδή, το χαλλούμι, και τα φάρμακα.

Οι εγχώριες εξαγωγές προϊόντων συμπεριλαμβανομένων και αυτές των πετρελαιοειδών ανήλθαν σε €1,44 δις το 2021 έναντι €1.26 δις το 2020 καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 14% περίπου. Τα κυριότερα προϊόντα εξαγωγής το 2021 ήταν τα λαδιά προερχόμενα από ορυκτά (26% μερίδιο στο σύνολο και μεταβολή +50% έναντι του 2020), τα φάρμακα (22% μερίδιο, -8% μεταβολή) και το χαλλούμι (18% μερίδιο, -1% μεταβολή).

Κατά το 2021 οι εξαγωγές υπηρεσιών έφθασαν τα €15.4 δις παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 14.8% σε σύγκριση με το 2020. Οι κυριότερες εξαγόμενες υπηρεσίες είναι οι χρηματοοικονομικές (36%), οι υπηρεσίες πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών και πληροφόρησης (21%), οι μεταφορές (20%), και οι τουριστικές (11%).

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ :

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4.1: Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη των εξαγωγών των επιχειρήσεων

Η υλοποίηση της δραστηριότητας 4.1 επιτυγχάνεται μέσα από τις ακόλουθες δράσεις και ενέργειες:

  • Λειτουργία Σχεδίων Χορηγιών:

Η Υπηρεσία Εμπορίου λειτουργεί, σε ετήσια βάση, Σχέδια χορηγιών ήσσονος σημασίας (de minimis) για οικονομική στήριξη επιχειρήσεων, επαγγελματικών οργανώσεων και οργανώσεων παραγωγών για κρατική και ιδιωτική συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις για προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών.

  • Προβολή της Κύπρου ως Επιχειρηματικού Κέντρου

Η Υπηρεσία Εμπορίου στα πλαίσια προβολής της Κύπρου ως επιχειρηματικού κέντρου, πραγματοποιεί επιχειρηματικές αποστολές και φόρουμ στο εξωτερικό σε συνεργασία με τα Εμπορικά Κέντρα και επιχειρηματικούς συνδέσμους, προβάλλοντας τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Κύπρου ιδιαίτερα στον τομέα παροχής υπηρεσιών.

  • Υλοποίηση προωθητικών ενεργειών μέσω Εμπορικών Κέντρων

Με σκοπό την περαιτέρω διεύρυνση των εξαγωγών προϊόντων και υπηρεσιών στις διεθνείς αγορές πραγματοποιούνται δράσεις όπως, η πραγματοποίηση ιστοσεμιναρίων, η διεξαγωγή ερευνών αγοράς, η διοργάνωση εκθέσεων με πληροφοριακό περίπτερο και άλλων εκδηλώσεων σε χώρες που καλύπτονται από τα Εμπορικά Κέντρα, η διοργάνωση γευστολογικών δοκιμών κυπριακών προϊόντων σε αγορές - στόχους, η καταχώρηση άρθρων και διαφημίσεων σε εξειδικευμένα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης και οι επισκέψεις ξένων εμπορευομένων και δημοσιογράφων στην Κύπρο.

  • Λειτουργία Υπηρεσίας Export Helpdesk:

Το Export Helpdesk, παρέχει πληροφορίες σε κυπριακές εταιρείες σε σχέση με τις συνθήκες εμπορίας σε ξένες αγορές, συμβάλλει στην εξεύρεση συνεργατών και εισαγωγέων μέσω των Εμπορικών Κέντρων του ΥΕΕΒ και μέσω της αποστολής πληροφοριών για δυνητικούς εισαγωγείς που αντλούνται μέσα από διάφορες βάσεις δεδομένων για χώρες που δεν καλύπτονται από τα Εμπορικά Κέντρα για ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες βελτιώνοντας την εξωστρέφεια των κυπριακών επιχειρήσεων.

  • Διαχείριση λειτουργίας του χώρου Κρατικής Έκθεσης:

Μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η Υπηρεσία Εμπορίου ανέλαβε τη διαχείριση του χώρου της ΑΚΕ για σκοπούς αναζωογόνησης του εμπορίου. Συγκεκριμένα, η Υπηρεσία δέχεται αιτήματα από οργανωμένα σύνολα, επαγγελματικούς συνδέσμους και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της διενέργειας εξειδικευμένων εκθέσεων και παρεμφερείς δραστηριότητες, για χρήση του χώρου της ΑΚΕ.  Στο πλαίσιο αυτό το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφασή του με Αρ. 88.134 και ημερ. 11/09/2019 ενέκρινε, μεταξύ άλλων, τη σύσταση Ομάδας Έργου και τη διεξαγωγή μελέτης, συμπεριλαμβανομένου χωροταξικού σχεδίου, για τον καλύτερο τρόπο αξιοποίησης του χώρου της Κρατικής Έκθεσης.

  • Λειτουργία Μονάδας Διαχείρισης Εμπορικών Σημάτων

Η Μονάδα Διαχείρισης Εμπορικών Σημάτων συστάθηκε και άρχισε να λειτουργεί από τις 17 Δεκεμβρίου, 2018. Βασικός στόχος της Μονάδας Διαχείρισης Εμπορικών Σημάτων είναι η προστασία, προώθηση και διαχείριση των Εμπορικών Σημάτων για το Χαλλούμι στην Κύπρο και το εξωτερικό, με απώτερο στόχο την ανάπτυξη του παραδοσιακού μας προϊόντος. Στις αρμοδιότητες της Μονάδας εντάσσονται, επίσης, οι διαδικασίες εγγραφής Εμπορικών Σημάτων για το Χαλλούμι σε νέες αγορές, και η παρακολούθηση και διαχείριση των υποθέσεων παραβίασης των εγγεγραμμένων Εμπορικών Σημάτων.

Με αφορμή την έγκριση του αιτήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για εγγραφή της ονομασίας Χαλλούμι ως ΠΟΠ στις 12 Απριλίου, 2021 καθώς και της ανάγκης για ανάπτυξη ενιαίας στρατηγικής για προώθηση του Χαλλουμιού ως ΠΟΠ, το Υπουργείο προέβη στην αγορά υπηρεσιών για καταρτισμό σχεδίου δράσης και επικοινωνιακής στρατηγικής για προώθηση του παραδοσιακού τυριού της Κύπρου Ονομαζόμενου Χαλλούμι. Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτείται από την ΕΕ μέσω του Σχεδίου Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης. Αντικείμενο της Σύμβασης είναι ο καταρτισμός σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη και εφαρμογή από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) μιας ολοκληρωμένης επικοινωνιακής στρατηγικής με σκοπό να αυξηθεί η αναγνωρισιμότητα του χαλλουμιού ως αυθεντικού Κυπριακού προϊόντος και ο σχεδιασμός καμπάνιας προώθησης και ευαισθητοποίησης της κοινής καταναλωτικής γνώμης στο εξωτερικό ως προς την προέλευση του προϊόντος αυτού.

Ειδικότερα, το Σχέδιο Δράσης θα πρέπει να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, συγκεκριμένες προωθητικές ενέργειες για τα επόμενα τρία χρόνια (περίοδος 2022-2024), στις  αγορές-στόχους των ΗΠΑ, Κίνας, Ιαπωνίας, Αυστραλίας, και των Χωρών του Κόλπου (Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κατάρ, Κουβέιτ, Μπαχρέιν). Στόχος της προτεινόμενης επικοινωνιακής στρατηγικής είναι η ανάδειξη της μοναδικότητας της ποιότητας και της αυθεντικότητας του Χαλλουμιού λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τις ιδιαιτερότητες και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του.

Πρόσθετα, για την ανάπτυξη των εξαγωγών των επιχειρήσεων, η Υπηρεσία Εμπορίου έχει υποβάλει για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας τις ακόλουθες προτάσεις, οι οποίες αφού εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο υποβλήθηκαν στην Ε. Επιτροπή προς έγκρισή: α) Υποστήριξη της εξωστρέφειας και του εξαγωγικού προσανατολισμού των κυπριακών επιχειρήσεων (Σχέδιο Χορηγιών) συνολικού ύψους €8,43 εκ. και β) εκπόνηση δύο Συμβουλευτικών Μελετών για ανάδειξη, προβολή και προώθηση κυπριακών προϊόντων (i) Δημιουργία εθνικής εμπορικής ταυτότητας και (ii) προώθηση των παραδοσιακών προϊόντων "χαλλούμι", συνολικού κόστους €180 000.

 

ΣΤΟΧΟΣ 5 (Σ5): ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΕΕ ΓΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Στα πλαίσια της Κοινής Εμπορικής Πολιτικής, η EE έχει εμπλακεί σε ένα μεγάλο αριθμό διμερών, πλειομερών και πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων με τρίτες χώρες (ή ομάδες χωρών) με σκοπό την απελευθέρωση/διευκόλυνση του μεταξύ τους εμπορίου. Οι προκύπτουσες Συμφωνίες περιλαμβάνουν σχετικές πρόνοιες για ένα μεγάλο αριθμό τομέων που αφορούν τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τις ΜΜΕ, όπως εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών, άμεσες ξένες επενδύσεις, δημόσιες συμβάσεις, κανονιστικές διατάξεις και τελωνειακές διαδικασίες.

Δεδομένου του μεγάλου όγκου διαπραγματεύσεων που διεξάγει η EE με στρατηγικούς εμπορικούς εταίρους αναμένεται διαμόρφωση του περιβάλλοντος στο οποίο θα εμπορεύονται/δραστηριοποιούνται οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα, την δεδομένη στιγμή, διεξάγονται εμπορικές διαπραγματεύσεις για την σύναψη Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου (ΣΕΕ) με την Αυστραλία ενώ έχουν επαναρχίσει οι διαπραγματεύσεις για ΣΕΕ με Ινδία, παράλληλα με διαπραγματεύσεις για σύναψη ξεχωριστών συμφωνιών Προστασίας των Επενδύσεων και Γεωγραφικών Ενδείξεων. Επίσης πρόσφατα ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις ΣΕΕ με Νέα Ζηλανδία σε πολιτικό επίπεδό ενώ ολοκληρώθηκαν και οι διαπραγματεύσεων σε τεχνικό επίπεδο του εκσυγχρονισμού του εμπορικού μέρους της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ—Χιλής. Ακόμη σημειώνεται ότι υπάρχουν υπογεγραμμένες συμφωνίες (π.χ. Σιγκαπούρη, CETA-Καναδάς, Βιετνάμ), όπου χρειάζεται να κυρωθούν από όλα τα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. ώστε να τεθούν σε ισχύ ή/και να εφαρμοστούν πλήρως. Επιπλέον η Συμφωνία ΕΕ- Mercosur (Αργεντινή, Βραζιλία Παραγουάη και Ουρουγουάη) έχει συμφωνηθεί σε πολιτικό επίπεδο ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις σε τεχνικό επίπεδο.

Η ενεργός συμμετοχή της Υπηρεσίας Εμπορίου διαμέσου της συστηματικής παρακολούθηση των θεμάτων αυτών και, ιδιαίτερα, των σχετικών δεσμεύσεων που αναλαμβάνει η Κύπρος στο πλαίσιο των εμπορικών συμφωνιών που συνάπτει η ΕΕ με τρίτες χώρες, είναι καθοριστική για τη διαφύλαξη της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας. Επίσης είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ενίσχυση της εξαγωγικής δυνατότητας των κυπριακών επιχειρήσεων (προϊόντα και υπηρεσίες) και για να διεκδικούν δημόσιες συμβάσεις στο εξωτερικό. Ακόμη διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων αλλά και για την προστασία της κυπριακής οικονομίας από έντονο και αθέμιτο ανταγωνισμό. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται παράλληλα η ανταγωνιστικότητα και οι ευκαιρίες διεθνοποίησης των κυπριακών επιχειρήσεων.

Όσον αφορά τις άμεσες ξένες επενδύσεις, έχουν περιληφθεί σε διαπραγματεύσεις για σύναψη Συμφωνιών Ελεύθερου Εμπορίου της ΕΕ με τρίτες χώρες: Ταϊλάνδη, Ινδία, Μαρόκο, Καναδά και Σιγκαπούρη. Η επενδυτική Συμφωνία ΕΕ-Κίνας έχει συμφωνηθεί σε πολιτικό επίπεδο ενώ συνεχίζονται οι διεργασίες σε τεχνικό επίπεδο.

Οι επενδυτικές συμφωνίες που συνάπτει η ΕΕ με τρίτες χώρες, δεσμεύουν την ΚΔ κατ΄ αντίστοιχο τρόπο που την δεσμεύουν και οι διμερείς επενδυτικές συμφωνίες (ΔΕΣ) που είχε συνάψει η Κύπρος με τρίτες χώρες. Παράλληλα, βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1219/2012, οι επενδυτικές συμφωνίες που συνάπτει η ΕΕ με τρίτες χώρες θα αντικαταστήσουν τις ΔΕΣ που διατηρούν τα κράτη-μέλη με τις αντίστοιχες τρίτες χώρες. Η ΚΔ έχει συνυπογράψει 27 Διμερείς Επενδυτικές Συμφωνίες για την προώθηση και προστασία των ξένων επενδύσεων, εκ των οποίων οι 18 είναι σε ισχύ.

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ :

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5.1 : Προάσπιση των εθνικών συμφερόντων στα πλαίσια εφαρμογής της Κοινής Εμπορικής Πολιτικής.

Η δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνει:

  • παρακολούθηση, συμμετοχή και παρέμβαση στις εργασίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου σε σχέση με τις Πολυμερείς Εμπορικές Συμφωνίες και άλλα θέματα σχετικά με το διεθνές εμπόριο.
  • παρακολούθηση των εξελίξεων για θέματα που αφορούν την ανάπτυξη του εμπορίου και των άμεσων ξένων επενδύσεων σε Διεθνείς Οικονομικούς Οργανισμούς όπως είναι ο ΟΟΣΑ (Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη), η UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development), το ITC (International Trade Centre), η UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) και η UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law).
  • παρακολούθηση, συμμετοχή και παρέμβαση στις Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας της ΕΕ οι οποίες ασχολούνται με τον καθορισμό και την εφαρμογή της Κοινής Εμπορικής Πολιτικής της ΕΕ και ειδικότερα:

                    -τις σχέσεις της ΕΕ με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και άλλους Διεθνείς Οργανισμούς

                    -τις εμπορικές συμφωνίες που διαπραγματεύεται η ΕΕ με Τρίτες Χώρες ή ομάδες Τρίτων Χωρών

                    -τα μέτρα εμπορικής άμυνας και συγκεκριμένα υποθέσεις «Αντι-ντάμπιγκ» και «Αντι-επιδοτήσεων»

                    -το γενικευμένο σύστημα δασμολογικών προτιμήσεων

                    -την πρόσβαση κοινοτικών προϊόντων σε αγορές τρίτων χωρών

  • την εφαρμογή της Επενδυτικής Πολιτικής της ΚΔ, διαμέσου της διαπραγμάτευσης και σύναψης νέων Διμερών Επενδυτικών Συμφωνιών της Κύπρου με Τρίτες Χώρες.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5.2: Εφαρμογή της νομοθεσίας για την έκδοση αδειών εξαγωγής για Στρατηγικά Είδη.

 Στα πλαίσια παρακολούθησης των εξελίξεων στην ΕΕ για την κυκλοφορία των ευαίσθητων προϊόντων και την υποχρέωση για εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας η Υπηρεσία Εμπορίου συνεργάζεται με διάφορες άλλες αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας, καθώς και με άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ για την αξιολόγηση των αιτήσεων για εξαγωγή ειδών διπλής χρήσης, όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού, με στόχο τον έλεγχο των προϊόντων αλλά και του προορισμού τους. Ακόμη περιλαμβάνει μηχανισμό ελέγχου της κυκλοφορίας και χρήσης των πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας.